fbpx

Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις - Εικονίδιο

Πότε ιδρύθηκε το ΙΝΚΑ;

Το Ινστιτούτο Καταναλωτών (ΙΝΚΑ) έκανε την εμφάνισή του στην Ελληνική Κοινωνία το 1970 και ως γενέθλιος ημέρα είναι η 3η Σεπτεμβρίου 1970 ημέρα που το πρώτο Καταστατικό κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Γιατί προστέθηκε η λέξη “νέο” ΙΝΚΑ;

Οι αγώνες που έκανε το ΙΝΚΑ ήταν πολλοί και επίπονοι, πάντοτε με τελικό στόχο και γνώμονα τα συμφέροντα των Καταναλωτών.

Ένας από αυτούς τους αγώνες ήταν και η κατοχύρωση νομοθετικά για τα Δικαιώματα του Καταναλωτή. Μετά από πολλές και επίπονες προσπάθειες κατορθώθηκε να ψηφιστεί, το 1994, από την βουλή των Ελλήνων ο νόμος 2251 Περί Προστασίας του Καταναλωτή και άλλες διατάξεις.

Με την ισχύ αυτού του νόμου το ΙΝΚΑ έπρεπε να κάνει τροποποίηση του αρχικού του Καταστατικού και να εναρμονιστεί πλέον με τον ισχύοντα Νόμο. Η τροποποίηση του Καταστατικού γίνεται με συγκεκριμένες διατάξεις του Αστικού Κώδικα και ζητά αυξημένη πλειοψηφία των μελών της Γενικής Συνέλευσης.

Η σύγκληση Γενικής Συνέλευσης μελών του ΙΝΚΑ που είχε τότε περίπου 72.000 μέλη σε όλη την Ελλάδα, ήταν ανέφικτη λόγου μεγέθους. Τότε οι πρωτοπόροι του Καταναλωτικού Κινήματός στην Ελλάδα και πρωτοπόροι του ΙΝΚΑ, μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο δημιούργησαν το Νέο Ινστιτούτο Καταναλωτών ν. ΙΝΚΑ και έτσι μπόρεσαν να εναρμονιστούν με τον Νόμο 2251/94. Όπως δε θα παρατηρήσατε στο Άρθρο 1 του Καταστατικού, που μπορείτε να βρείτε στο τέλος της ιστοσελίδας, η επωνυμία είναι ΙΝΚΑ ή Νέο ΙΝΚΑ και τούτο δια να υπάρχει η αδιατάραχτη συνέχεια και μετά το 1996 όπου έγινε η τροποποίηση του αρχικού Καταστατικού. Και έτσι πορευτήκαμε και πορευόμαστε μέχρι σήμερα.

Ποια είναι η φυσική έδρα της οργάνωσης;

Εδώ θα αναφερθούμε σε μια καινοτομία. Η μέχρι την 11/11/2019 έδρα της Οργάνωσης ήταν στην Αθήνα επί της Λεωφόρου Κηφισίας 5 . Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η έδρα του Νέου ΙΝΚΑ μεταφέρθηκε στην Θεσσαλονίκη (Εθνικής Αντιστάσεως 56, Ελευθέριο, Κορδελιό, Θεσσαλονίκη, τ.κ. 563 34), με την τροποποίηση του Καταστατικού (Αριθ. Μητρώου 9040 και αναγνωρίστηκε με την απόφαση 2449/1979,), με αριθμό τροποποίησης 985/16-7-2020 από το Πρωτοδικείο Αθηνών, με διάταξη 107/05-03-2020 του Ειρηνοδικείου Αθηνών, εγγεγραμένο στο Πρωτοδικείο Θασσελανίκης με Α.Μ. 10806/4/6/2021. Είναι δε πιστοποιημένο στο Μητρώο Ενώσεων Καταναλωτών με την υπ΄αριθμ. Ζ1 -349/03-0309 (ΦΕΚ 524/Β/23-03-09) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης με αύξοντα αριθμό 11/31.03.2009.

Τι μπορώ να κάνω ως μέλος του ν. ΙΝΚΑ;

1. Να υποβάλεις παράπονα και καταγγελίες για τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζεις ως καταναλωτής και για τυχόν παράβαση της νομοθεσίας που αφορά τα συμφέροντα σου

2. Να εκπροσωπείσαι στις Επιτροπές Διακανονισμού

3. Να επιλύσεις εξωδικαστικά καταναλωτικές διαφορές

4. Να συμμετέχεις σε εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια που οργανώνει το Νέο ΙΝΚΑ για την υγεία και την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών

5. Να ενημερώνεσαι για την πρόσφατη νομοθεσία που αφορά τα δικαιώματα των καταναλωτών και τα αποτελέσματα των ερευνών του Νέου ΙΝΚΑ

6. Να λαμβάνεις newsletters και εκδόσεις του Νέου ΙΝΚΑ

7. Να λαμβάνεις επιμόρφωση, και καθοδήγηση σε οικονομικής φύσεως πρακτικά ζητήματα που αφορούν τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, είτε ανακύπτουν στην καθημερινότητα ώστε να μπορείς να επιλέγεις προϊόντα και υπηρεσίες κατανοώντας πλήρως τις πληροφορίες για αυτά, να διαχειρίζεσαι με έξυπνο τρόπο το εισόδημα σου και να λειτουργείς προληπτικά για να αποφύγεις κινδύνους υπερχρέωσης

8. Να συμμετέχεις σε Ομάδες Εργασίας (εθελοντικά) που άπτονται γενικών προβλημάτων και όπως ορίζονται από το Καταστατικό του Νέου ΙΝΚΑ

9. Να έχεις πρόσβαση σε δωρεάν τηλεφωνική γραμμή συμβουλευτικής υποστήριξης για θέματα ψυχικής υγείας.

10. Να αποκτήσεις τη δυνατότητα να ελέγξεις την ποιότητα της διατροφής σου, με παροχή προσωπικής παρακολούθησης και ανάλυσης από Διατροφολόγο μας

Υπάρχει οικονομική συνδρομή για τα μέλη;

Οι δραστηριότητές μας είναι εθελοντικές και μη κερδοσκοπικές. Μοναδικό μας έσοδο είναι η συνδρομή των μελών μας, η οποία ανέρχεται στα 20€ τον χρόνο.