fbpx

Νικόλαος Μήττας: Συνέντευξη για τη συνεργασία με την ΟΕΕΘ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΙΛΗΣΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΤΑΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΙΛΗΣΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΤΑΣ

Συνέντευξη στην Έλενα Τρουπιώτη

Στόχος μας η όσο το δυνατόν σωστή σχέση Επαγγελματιών – Εμπόρων και Καταναλωτών

Τον Ιούλιο του 2021 υπογράφηκε Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Νέου Ινστιτούτου Καταναλωτών και της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Εμπόρων Νομού Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας για βελτίωση των σχέσεων καταναλωτών και επαγγελματιών.

Τι αφορά το Πρωτόκολλο Συνεργασίας που υπέγραψε το Νέο Ινστιτούτο Καταναλωτών με την Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Εμπόρων Θεσσαλονίκης;

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας των δυο «εταίρων» της Αγοράς είναι μια πρωτοποριακή ενέργεια που πιστεύουμε ότι θα δώσει μια άλλη μορφή στις συναλλαγές μεταξύ τους. Και μη ξεχνάμε ότι και οι Επαγγελματίες και οι Έμποροί, πέραν του γνωστικού και βιοποριστικού τους αντικειμένου, είναι και αυτοί Καταναλωτές προϊόντων και υπηρεσιών.

Με το Πρωτόκολλο Συνεργασίας στοχεύουμε στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των πολιτών – καταναλωτών και των Μελών των Σωματείων που είναι μέλη της Ομοσπονδίας και των κάθε λογής επιχειρήσεων, με σκοπό τη διαμόρφωση και εδραίωση κουλτούρας καταναλωτικής συνείδησης και χρηστής επιχειρηματικότητας, καθώς και φιλικής εξωδικαστικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών ως ορίζεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Στόχος μας είναι η ανάληψη κοινού πλαισίου δράσης για την πραγματοποίηση ενημερωτικών ή άλλων δράσεων, με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την ευρύτερη δυνατή πληροφόρηση των πολιτών – καταναλωτών σχετικά με τα δικαιώματά τους στο πλαίσιο της αγοράς.

Επιπλέον, πρόθεσή μας είναι η διάχυση και κεφαλαιοποίηση των καλών πρακτικών των επιχειρήσεων, αναφορικά με την ικανοποίηση των αιτημάτων των πολιτών – καταναλωτών, η ομαδοποίηση με βάση «καταγγελιών – παραπόνων» των δυσλειτουργιών που σχετίζονται με αντικοινωνικές συμπεριφορές των επιχειρήσεων και που οδηγούν συχνότερα στην πρόκληση καταναλωτικών διαφορών, καθώς και η υποβολή προτάσεων και η προώθηση δράσεων προς αποκατάσταση των ως άνω δυσλειτουργιών.

Προκειμένου να επιτύχουμε τους παραπάνω στόχους, θα προχωρήσουμε στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη στρατηγικού επικοινωνιακού προγράμματος του προγραμματισμού και την υλοποίηση δράσεων προβολής και διάχυσης πληροφοριακού υλικού, όπως μηνύματα και δελτία τύπου στα ΜΜΕ, ημερίδες, συνέδρια, διοργάνωση εκδηλώσεων και άλλες δράσεις αναφορικά με την προώθηση της καταναλωτικής συνείδησης.

Πρόκειται επίσης να καθιερώσουμε προγράμματα επιβράβευσης και προβολής των προμηθευτών, αγαθών και υπηρεσιών που εφαρμόζουν καλές επιχειρηματικές πρακτικές που δηλώνουν ότι υπάγονται στις διαδικασίες εξώδικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών, στα πλαίσια της κείμενης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Σκοπεύουμε να καθιερώσουμε σήμα εμπιστοσύνης που θα απονέμεται σε επιχειρήσεις που δηλώνουν ότι υπάγονται σε διαδικασία εξώδικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών και να προχωρήσουμε σε ενδυνάμωση της συνεργασίας τους στην ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών και τη διευκόλυνση της φιλικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών.

Άλλαξαν τα προβλήματα των καταναλωτών λόγω των μέτρων που εφαρμόστηκαν για την προστασία από τον κορονοϊό; Προστέθηκαν κάποια επιπλέον προβλήματα;

Με την «επέλαση» του κορονοϊού και των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας είναι φυσικό ότι τα πάντα έχουν υποστεί αλλοιώσεις προς το δυσμενέστερο, οι οποίες εκ των πραγμάτων άλλαξαν και τις καταναλωτικές μας συνήθειες. Τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν ήταν και είναι προβλήματα «πολεμικής σύρραξης» καθώς και φτωχοποίησης όλων των εταίρων της Αγοράς. Και μόνο τα αλλεπάλληλα lockdown δημιουργούν νέα προβλήματα στην Κοινωνία, που για να ξεπεραστούν θα περάσουν αρκετά χρόνια.

Ποιος είναι ο ρόλος των Επιτροπών Φιλικού Διακανονισμού Καταναλωτικών Διαφορών; Ποια πλεονεκτήματα προσφέρει στους καταναλωτές και στους επαγγελματίες το να απευθυνθούν στις συγκεκριμένες επιτροπές;

Ο Θεσμός της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού Καταναλωτικών Διαφορών (Ε.Φ.Δ.Κ.Δ) δημιουργήθηκε γιατί είναι αναπόφευκτο και λογικό να δημιουργούνται μεταξύ Καταναλωτών και Επαγγελματιών – Εμπόρων διαφορές (οι λεγόμενες «καταναλωτικές»), οι οποίες είναι καλό να επιλύονται με ταχύ, φιλικό και αξιόπιστο τρόπο με το μικρότερο δυνατό κόστος εκατέρωθεν. Στις Ε.Φ.Δ.Κ.Δ. μπορούν να προσφεύγουν οι πολίτες-καταναλωτές για τη φιλική διευθέτηση των διαφορών τους με τους προμηθευτές (επιχειρήσεις κλπ.).

Οι Ε.Φ.Δ.Κ.Δ. είναι τριμελείς και αποτελούνται από:

  • Έναν δικηγόρο, μέλος του οικείου δικηγορικού συλλόγου, ως πρόεδρο.
  • Έναν εκπρόσωπο του τοπικού εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου. Σε νομούς όπου υπάρχουν βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια, προτείνεται από το διοικητικό τους συμβούλιο ένας εκπρόσωπός τους με τον αναπληρωτή του. Στη σύνθεση της επιτροπής μετέχει, κάθε φορά, ο εκπρόσωπος του επιμελητηρίου στο οποίο υπάγεται ο προμηθευτής.
  • Έναν εκπρόσωπο των τοπικών ενώσεων καταναλωτών. Εάν δεν υφίστανται οι ενώσεις αυτές, στην επιτροπή συμμετέχει εκπρόσωπος ένωσης καταναλωτών δευτέρου βαθμού, διαφορετικά εκπρόσωπος του τοπικού εργατικού κέντρου.

Ο γραμματέας της επιτροπής προέρχεται από το τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και προτείνεται στον Συνήγορο του Καταναλωτή από τον οικείο Αντιπεριφερειάρχη.

Οι υποθέσεις εισάγονται στην αρμόδια, κατά περίπτωση, επιτροπή ύστερα από αίτηση του καταναλωτή ή της τοπικής ένωσης καταναλωτών, καθώς και ύστερα από παραπομπή από τον Συνήγορο του Καταναλωτή. Οι υποθέσεις συζητούνται το αργότερο εντός 15 ημερών από την υποβολή της αίτησης ή την παραπομπή τους, μετά από πρόσκληση των ενδιαφερομένων πριν από πέντε τουλάχιστον ημέρες. Οι προθεσμίες αυτές μπορούν να παρατείνονται, με απόφαση του προέδρου της επιτροπής, μέχρι πέντε ημέρες, εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν κατά τη συζήτηση να παρίστανται αυτοπροσώπως ή να εκπροσωπούνται δια νόμιμου αντιπροσώπου.

Τα πορίσματα της Επιτροπής κοινοποιούνται στον Συνήγορο του Καταναλωτή και στους ενδιαφερομένους το αργότερο εντός 15 ημερών από τη συζήτηση των σχετικών υποθέσεων. Τα πορίσματα δεν παράγουν συνέπειες δικαστικής απόφασης, ούτε αποτελούν εκτελεστό τίτλο, ωστόσο μπορεί να συνεκτιμώνται ελεύθερα από το δικαστήριο.

Εδώ θέλω να τονίσω, κατόπιν έρευνας που κάναμε, ότι ο Θεσμός της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού υπολειτουργεί σε όλες σχεδόν τις Περιφέρειες της Ελλάδας, και τούτο γιατί δεν έχει δοθεί η κατάλληλη προώθηση του ώστε να τον γνωρίζει ο ενεργός πληθυσμός. Ένα 83% των πολιτών δεν γνωρίζει ότι υπάρχει, και γι’ αυτή την κατάσταση ευθύνονται οι Περιφέρειες, αλλά και ο Συνήγορος του Καταναλωτή που δεν έχουν προβεί τόσα χρόνια σε ενημέρωση των πολιτών, ότι υπάρχει και αυτός ο θεσμός όπου μπορούν να προσφεύγουν.

Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν συνήθως οι καταναλωτές στα περίπτερα, καταστήματα ψιλικών, μίνι μάρκετ; Σε τι δίνουν έμφαση;

Σε αυτό σας το ερώτημα η απάντηση πρέπει να είναι τεκμηριωμένη και αυτό μπορεί να γίνει μόνο όταν διεξαχθεί μια Έρευνα Ικανοποίησης των Καταναλωτών, αλλά και μια Έρευνα των Προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάθε μορφής εργαζόμενοι στο Λιανεμπόριο. Τότε μόνο θα έχουμε σωστή τεκμηρίωση των αναφερομένων. Προς το παρόν υπάρχουν κάποια προβλήματα τα όποια όμως αφενός, είναι άνευ αξία και αφετέρου, δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένα.

Ποιες είναι κάποιες καλές πρακτικές που θα μπορούσαν να υιοθετήσουν οι επιχειρήσεις μικρής λιανικής ώστε να βελτιώσουν την εμπειρία των καταναλωτών;

Οι καλές πρακτικές τεκμηριώνονται όταν και το λιανεμπόριο και οι καταναλωτές μάθουν και εφαρμόσουν τη σχετική νομοθεσία από την οποία θα γνωρίσει τα Δικαιώματα και τις Υποχρεώσεις της η κάθε πλευρά.

~ Όπως δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Tobacco Consulting στο Τεύχος Νοεμβρίου 2021

Your Turn!

Αν έχετε να προσθέσετε κάτι ακόμη ή απλά να μοιραστείτε τη δική σας εμπειρία, αφήστε το προσωπικό σας σχόλιο!

About The Author
Πρόεδρος Ινστιτούτου Καταναλωτών - ΙΝΚΑ

Συμμετοχή στη συζήτηση