fbpx

Από το ράφι στο πιάτο και από το χωράφι στο πιρούνι!

Από το ράφι στο πιάτο και από το χωράφι στο πιρούνι!

Τα τρόφιμα γενικά πρέπει να είναι θρεπτικά , να περιέχουν δηλαδή τις απαραίτητες ουσίες που συντελούν στην αύξηση και τη συντήρηση του οργανισμού του ανθρώπου. Επίσης θα πρέπει να είναι ελκυστικά στην όψη στην οσμή και τη γεύση. Εκτός αυτών θα πρέπει να είναι υγιεινά. Σαν υγιεινά χαρακτηρίζονται τα τρόφιμα που δεν έχουν παθογόνα μικρόβια η άλλες βλαβερές ουσίες για τον καταναλωτή.

Το Νέο ΙΝ.ΚΑ. (Ινστιτούτο Καταναλωτών) με αίσθημα ευθύνης και με επιταγές τα Δικαιώματα του Καταναλωτή που πρώτιστο είναι η Ασφάλεια της Υγείας, και μετά την πρόσφατη επέλαση Πανδημία του Covid -19, θεωρήσαμε καλό να ξαναθυμίσουμε τους << Κανόνες>> για την Ασφάλεια Τροφίμων στο Σπίτι που αφενός είναι υπόθεση ατομικής ευθύνης και αφετέρου ότι περίπου 200 ασθένειες που ταλαιπωρούν τον άνθρωπο, προέρχονται από τα τρόφιμα.

Ήταν λοιπόν μέλημά μας , αλλά και ευθύνη μας, για την δημιουργία αυτού του εγχειριδίου “Από το ράφι στο πιάτο”, που θα ξαναθυμίσει σε πολλούς, αλλά θα μάθει σε περισσότερους την Ασφάλεια των Τροφίμων στο Σπίτι που είναι πολλή σημαντική υπόθεση για το καλό όλων μας. Από το σημείο της παραγωγής τους, τα τρόφιμα, μέχρι να φθάσουν στο τραπέζι του καταναλωτή , μπορούν να υποστούν αλλοιώσεις ,ρυπάνσεις η άλλες φυσικοχημικές μεταβολές και να χάσουν την θρεπτική τους αξία και τις οργανοληπτικές ιδιότητες , ενώ ακόμα μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στην υγεία του καταναλωτή τροφικές δηλητηριάσεις η να θέσουν ακόμη σε κίνδυνο και αυτή τη ζωή του .

Η παρουσία φυσικών, χημικών και βιολογικών κινδύνων σε μη επιτρεπτά επίπεδα στα τρόφιμα (συμπεριλαμβανομένων των ζωοτροφών και ποτών) είναι οι παράγοντες που καθιστούν τα τρόφιμα μη ασφαλή προς κατανάλωση και ευθύνονται για τροφικές δηλητηριάσεις και φυσικούς τραυματισμούς.

Η ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί νομική ευθύνη των επιχειρήσεων που παράγουν, μεταποιούν ,εμπορεύονται ,διανέμουν η διαθέτουν προς πώληση τρόφιμα και γενικά υποχρέωση όλων των επιχειρήσεων που εμπλέκονται στην αλυσίδα των τροφίμων , συμπεριλαμβανομένων αυτών της παροχής υπηρεσιών και παραγωγής άλλων προϊόντων που αντιστοίχως επηρεάζουν η έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα (πχ υλικά συσκευασίας , πρόσθετα , βελτιωτικά τροφίμων).

Σήμερα η ασφάλεια τροφίμων διασφαλίζεται κυρίως με τη εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων που βασίζονται στις αρχές του Codex Alimentarius (Κώδικας Τροφίμων) που έχουν στόχο να προλάβουν , περιορίσουν η να εξαλείψουν όλες τους πιθανούς κινδύνους που δύνανται να εμφανιστούν σε ένα τρόφιμο κατά τον χειρισμό του. Επίσης υπάρχουν αρκετά Δημόσια έγγραφα που καθορίζουν με διαφορετικό τρόπο τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων .

Οι λύσεις που παρέχονται στην ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων περιλαμβάνουν:

  • HACCP Βασικές διαδικασίες και προγράμματα για την ασφάλεια των τροφίμων
  • ISO 22000:2005 Σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων για τις επιχειρήσεις της αλυσίδας των τροφίμων
  • FSSC 22000 Σχήμα πιστοποίησης για τις επιχειρήσεις της αλυσίδας των τροφίμων
  • BRC Global Standards Συστήματα διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων και υλικών συσκευασίας
  • IFS Food Σύστημα διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων
  • SQF Code Σύστημα διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων

Όλα τα παραπάνω συστήματα ελέγχου δεν είναι αρκετά για να προασπίσουν την δημόσια υγεία από το κάθε ενδεχόμενο διοχέτευσης ακατάλληλων τροφίμων στην κατανάλωση η πολύ περισσότερο από τις περιπτώσεις κακής συντήρησης και παρασκευής των τροφίμων μετά την αγορά τους. Η παράλληλη συνδρομή του καταναλωτή είναι απαραίτητη και η συνδρομή αυτή επιτυγχάνεται προς 2 κατευθύνσεις:

  • Με την συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΕΦΕΤ – ΓΧΚ ) στις οποίες πρέπει να απευθύνεται σε κάθε διαπίστωση αντικανονικής η ανθυγιεινής διάθεσης ενός τρόφιμου.
  • Με τη ενημέρωσή, του πάνω στους βασικούς κανόνες της υγιεινής των τροφίμων, κατεύθυνση στην οποία στοχεύει άλλωστε η έκδοση αυτού του εντύπου που έχετε στα χέρια σας και αφορά την Ασφάλεια των Τροφίμων στο Σπίτι που είναι υπόθεση ατομικής ευθύνης, ενώ για την Ασφάλεια των Τροφίμων σε χώρους μαζικής εστίασης ή χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος, είναι υποχρέωση και καθήκον της συντεταγμένης Πολιτείας, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω.

Your Turn!

Αν έχετε να προσθέσετε κάτι ακόμη ή απλά να μοιραστείτε τη δική σας εμπειρία, αφήστε το προσωπικό σας σχόλιο!

About The Author
Το Νέο ΙΝΚΑ μπορεί και εκπροσωπεί τους καταναλωτές σε Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς φορείς από το 1970. Πρόκειται για έναν ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικό και μη κυβερνητικό οργανισμό που επανιδρύθηκε για καταστατικούς λόγους το 1996.

Συμμετοχή στη συζήτηση